De focus op duurzaamheid

Als bedrijf zijnde streven wij er naar om zo verantwoord mogelijk te ondernemen. Deels proberen wij dit te verwezenlijken door middel van verantwoord inkopen. Wij gebruiken bij onze werkzaamheden veel hout. Voor ons is het van belang om te weten dat dit hout afkomstig is van een bos dat op een verantwoorde manier onderhouden en gekapt is. Daarom zijn wij begonnen met het kijken naar de FSC-certificering van het hout dat gebruikt wordt/zal worden bij de werkzaamheden binnen het Amsterdam-project. Onze wens is om in de toekomst aan meer FSC-genormeerde projecten deel te nemen. Het FSC-systeem  zorgt door middel van verantwoord bosbeheer voor het behoud van bossen. Volgens FSC is er sprake van verantwoord bosbeheer indien er bij bosbeheer rekening wordt gehouden met economische, sociale en ecologische aspecten. Indien producten voorzien zijn van een FSC keurmerk, dan heeft het bos een economische waarde gekregen. Wij zijn trots op onze FSC-certificering.