over ons en ons bedrijfWerkzaamheden

Sloof BV is gespecialiseerd in werkzaamheden m.b.t. hellende daken. Zoals kappenmontage, timmerwerken en pannenwerkzaamheden. U kunt zowel voor nieuwbouw als ook voor renovatie bij ons terecht. Dit geldt voor particulieren, aannemers en woningbouwverenigingen. Alle werkzaamheden worden snel en vakkundig door ons uitgevoerd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de ervaren en gemotiveerde werknemers die al jaren bij ons werkzaam zijn. Daardoor zijn wij, in onze samenwerking, goed op elkaar afgestemd. Wij zijn in het bezit van 2 eigen kranen.

Kwaliteit, snelheid en service zijn leidend in ons handelen.     

Wij hebben een goede samenwerking met een aantal vaste ketenpartners.            

                                                                                                       

Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging de Gebouwenschil, dit is een landelijk opererende vereniging. De Gebouwenschil behartigt voor haar leden zowel de sociale en economische belangen als de technische aspecten van het dekken van hellende daken.

 

Veiligheid

Sloof BV is een VCA*- gecertificeerd bedrijf. VCA is van toepassing op bedrijven die zich bezighouden met risicovolle werkzaamheden. In ons geval zijn dat werkzaamheden die plaatsvinden op bouwplaatsen/werkplaatsen en werkzaamheden m.b.t. het werken met machines. VCA is gebaseerd op wettelijke regelingen of vult deze indien nodig aan. Doordat wij VCA gecertificeerd zijn, tonen wij aan dat wij aan diverse verplichtingen van de Arbowet voldoen.

 

Samenwerken, Leren en ontwikkelen

Wij zijn door Fundeon gecertificeerd als leerbedrijf. Fundeon is een organisatie die zich bezighoudt met de schakeling tussen opleiding en werk. Met het oog op professionaliteit en vakmanschap certificeert Fundeon bedrijven als leerbedrijf. Door de samenwerking van Fundeon met de leerbedrijven en de studenten zijn/komen de sector bouw en infra in ontwikkeling.

 

Wij zijn als bedrijf gekwalificeerd als Dakmeester. Door deze kwalificatie worden onze professionaliteit, deskundigheid en kwaliteit erkend. De stichting zorgt voor een bundeling van krachten van zowel producenten, leveranciers als uitvoerende partijen. Door deze samenwerking zorgen de samenwerkende partijen voor een efficiënte, algehele en op maat gesneden oplossing en wordt er een uitstekende service verleend. Wij worden door Dakmeester ondersteund door middel van voorlichtingen, seminars en cursussen over nieuwe producten en technieken. Door Dakmeester komen wij tevens in contact met diverse deskundige partijen. Door samen te werken innoveert en ontwikkeld ons bedrijfsproces zich constant. 

 

 

Sinds augustus 2012 is Sloof BV ook aangesloten bij MONIER Master. Wij krijgen jaarlijkse trainingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken en ontwikkelingen.