De focus op duurzaamheid                                                                                        Met z’n allen maken we nog steeds te onbekommerd gebruik van de natuurlijke bronnen die de aarde ons schenkt. Schone lucht, schoon water, groen, rust en ruimte staan daarom in grote delen van de wereld onder druk. Voor bossen, en niet alleen voor het tropisch regenwoud, geldt dat in het bijzonder. Het gebruik van hout moet nóg zorgvuldiger. Nog duurzamer en nog meer verantwoord, om een circulaire economie dichterbij te brengen. Om de wereld schoon, gezond en toekomstbestendig te maken. En te houden!